Intermediate D Day Specials Calendar

Art   Music  Computers   PE   Guidance  Library

2019-2020

D Day  Library Schedule


D1 Kvasnicka Drury Koehlmoos Axtell Stars5A Stars5B

D2  Shanahan Clemens Spilker Bishop Regier Ray

D3  Twarling Hartman Slatt Mrs. Boesiger Eigsti Koenig

D4  Stars3A Stars3B Hannaford Mr. Boesiger Bokelman Kendall

D5  Head Mitchell Stars4A   Egger Markowski Luther


Intermediate D-Day Rotations for Specials